Trường Thăng Long Yearbook (2016-2017)

Trường Thăng Long Yearbook (2016-2017)

Regular price $ 15

Quyển sách lưu niệm (yearbook) cho niên học 2016-2017, bao gồm hình ảnh học sinh, thầy cô các lớp, vài hình ảnh sinh hoạt trong năm và một số bài viết của học sinh.