Ticket Lam Phuong Show

Ticket Lam Phuong Show

Regular price $ 75

Lam Phuong Show

68 Nam Tinh Nguoi Tinh Que 

Schlesinger Concert Hall NVCC Alexandria

4195 East Campus Dr

Alexandria VA 22311

1-5 PM Oct 15, 2017 

Lưu ý:

Trước khi mua vé, xin vui lòng liên lạc với các địa điểm bán vé ghi trên áp-phích quảng cáo để được cho biết về hạng ghế và ghế nào còn trống.

Ticket Lam Phuong Show