Lạc Long Quân và Âu Cơ

Lạc Long Quân và Âu Cơ

Regular price $ 5

Truyện song ngữ (Việt - Anh) thời Hồng Bàng, Văn Lang. Thủy tổ của tộc Việt qua các huyền thoại về Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ (theo sách Lĩnh Nam Chích Quái)